Úvod Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže je společnost ACE Trade s.r.o. se sídlem Vrbová 621, 562 03 Ústí nad Orlicí. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem a korespondenční adresou na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 občanského zákoníku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Odpovědí na otázku a odesláním formuláře s objednávkou příslušná osoba potvrzujete, že s pravidly soutěže souhlasí. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na organizátorech soutěže.

Podmínky soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo splní pravidla a podmínky soutěže uvedené v bodu Obecná ustanovení a správně odpoví na soutěžní otázku. Výhra bude slosována z účastníků, kteří objednají zboží v termínu soutěže. Soutěž začíná vždy prvním dnem týdne v pondělí a končí posledním dnem v neděli. Slosování proběhne nejpozději do 7 dnů po skončení soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhru není možné soudně vymáhat. Pokud soutěžící nevyplní do poznámky k objednávce správnou odpověď nebude zařazen do slosování. Pořadatel soutěže nepřebírá žádnou odpovědnost za nedoručení výhry způsobené okolnostmi třetích stran (dopravce). Výhry jsou rozesílány do 14-ti dnů měsíců od vyhlášení výherců. Výherce bude o své výhře upozorněn e-mailem a dále bude zveřejněn na stránkách bio-colostrum.cz a Facebooku.

Ceny

Ceny výhercům věnuje organizátor. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.